Pojezd pro T466.2 / 742

Zdeněk Čermák si ze stavebnice pojezdu pro T444.0 postavil pojezd pro T466.2 z leptu DK-model. Autorem fotografií je pan Zdeněk Čermák. Všechny fotografie ze stavby modelu a úpravy pojezdu jsou k prohlédnutí zde.

Upravena je především vzdálenost otočných čepů podvozků. Hnaná nápravová převodovka je přemístěna dopředu a je od motoru poháněna krátkým kardanem podobně jako u pojezdu řady 714.

Zadní podvozek je poháněn teleskopickým kardanem skrz nádrž. To umožnilo ponechat stanoviště strojvedoucího zcela k dispozici pro modelování.

Úprava rámů spočívala v otočení jednoho z příčníků s otvorem pro čep (na obrázku vpravo).

Upravený příčník.

Pohon předního podvozku krátkým kardanem "Dogbone" NWSL.

Montáž rámu pojezdu ke karoserii. Ke karoserii jsou připájeny matky M2 - pod ochozem

Pozice patek na rámu pojezdu je přizpůsobena.