Úkol zněl jasně, MUVka musí jezdit!

A to bez bzučící hromady štěrku na korbě! Ta musí být volná pro jakýkoliv náklad, nářadí nebo stroje.
Zatímco v kabině je pro pohon přední nápravy celkem dostatek místa, pod korbu už se jen tak něco nevejde.

Původně jsem chtěl založit řešení na komponentech, které už jsem znal z pojezdu T334.0, tedy na motoru MASHIMA a šnekovém převodu Tenshodo 14:1. Převod se ale pod korbu nevešel a tak jsem se pro zachování jednoduchosti rozhodl zadní nápravu nepohánět.
 

P1010017.JPGMotor Mashima 10/15 poháněl přímo přední nápravu šnekovým převodem 14:1. Zadní náprava byla uložena kyvně.

Toto řešení ale nebylo úspěšné – jakýkoliv pokus sbírat proud ze zadní nápravy znamenal zablokování zadní nápravy. Nepomohlo ani závaží, ani co nejjemější sběrač proudu.

Takže jsem začal znovu, od začátku – zadní náprava musí být hnaná! To ale bude vyžadovat něco zcela miniaturního. Zaujala mě dvě technická řešení:

Vzhledem k vysoké ceně převodů M0.2 jsem se nejdřív zaměřil na pohon obou náprav řemeny.

Motor by byl uložen vertikálně, stejně jako u první verze, šnekovým převodem by poháněl jalovou hřídel, od té pak k nápravám řemeny. Vzhledem k dostupným délkám řemenů by ale přibyly další dvě jalové hřídele...

Pojezd_MUV_v2.JPG

Nakonec jsem tuto verzi nerealizoval, protože:

  • ztráty na jalových hřídelích a mnoha řemenech by mohly přetěžovat motor

  • obtížně by se řešilo výkyvné uložení zadní nápravy – řemen totiž musí být napnutý

  • pohybující se součásti by byly příliš blízko kolejí, mohly by se snadno poškodit nebo znečistit 

Takže nakonec přišly na řadu převody M0.2. Řemen jsem ale také použil – pro převod od motoru. Na rozdíl od ozubených kol má tichý, klidný chod a při větší osové vzdálenosti není potřeba kol s větším průměrem nebo vloženého ozubeného kola.

Toto řešení navíc umožnilo motor uložit horizontálně – tak, že nezasahuje do průhledu kabinou. Snad se dokonce dá říct, že motor je tam, kde má být podle předlohy.

Pojezd_MUV_v3.JPG

Použití šnekového převodu na zadní nápravě mi umožnilo rozvinout mou koncepci nápravových převodovek. Převodovka je opět uložena ve vedení, moment je na ní přenášen osvědčeným kardanem NWSL. Převodovce je umožněn výkyv, tak aby byl podvozek uložen tříbodově – tedy aby všechna čtyři kola byla neustále ve styku s kolejnicemi. To zlepšuje adhezi a odběr proudu.

Takže, jak bude pojezd vypadat?

Rám: mosazný lept tloušťky 0.5mm
Kola: ROCO 7.5mm nebo RP25/110 NWSL 7.6mm
Motor: Mashima 10/15 nebo Minimotor 10x12 "Coreless"
Primarní převod: řemen a řemenice www.nigellawton009.com
Sekundární převod: šneky a ozubena kola M0.2 http://www.shop.kkpmo.com
Kardan NWSL pro hřídele 1.5mm
Všechny hřídele jsou z kalené oceli a uloženy v mosazných pouzdrech.

P2240321.JPG

Rám už je zde naohýbaný. Úplně vlevo je rám nápravové převodovky, která patří do "U" na konci rámu. Lept MUVky v H0 připravuje Hekttor.biz. Všimněte si miniaturních šneků o průměru 2.8mm a ozubených kol M0.2...

3.JPG
 
Kompletní nápravová převodovka. Kolečka jsou ROCO 7.5mm.
 
P2250002.JPG

Nápravová převodovka na svém místě v rámu. Zajištěná je dvěma strunkami. O strunky se opírají pouzdra náprav. Otvory pro struny jsou v převodovce větší než ty, které jsou vidět na rámu - tím je umožněn výkyv.

5.JPG

Motor Mashima 10/15 a řemenový převod. Příruba motoru je řešena jako samostaný díl. Příruba tak může mít více variant pro různé motory. Uchycení motoru Mashima je relativně jednoduché díky šroubům. Menší motor 10x12 už musí být uložen v "kolébce" a zajištěn.

P2250003.JPG

Převodovka zadní nápravy je poháněna kardanem. Použil jsem osvědčený kardan NWSL pro 1.5mm hřídele. Díra s připájenou matkou na boku rámu je pro sbírání proudu.

 
P2250005.JPG  P2250006.JPG

Zkušební zástavba do leptu, zatím pomocí mechové lepící pásky. Pojezd je snavržen i pro zástavbu do odlitku, mezi rámem pojezdu a korbou leptané varianty je tedy ještě prostor.

P3080332.JPG  P3080333.JPG

Sběrače proudu jsou řešeny mou oblíbenou fsforbronzovou strunou průměru 0.3mm. Po několika pokusech jsem se rozhodl pro sbírání proudu ze zadní strany okolků. Na strunách je natažená bužírka z kablíků - struně dodá tuhost a chrání před zkratem. Kolečka jsou v tomto případě oboustraně izolovaná, sbírání je tedy na obou stranách.

P3080327.JPG  P3080328.JPG
 
Motor do kabinky celkem zapadl...
 
P3080330.JPG

A už se testuje jízda do kopce... Syn se jako vždy ujal role zkušebního pilota. Na korbě si drezína veze olověný plech, který bude umístěný mezi korbou a rámem pojezdu.
Koncept se při prvních testech ukázal jako dobrý - jízda je plynulá a maximální rychlost odpovídá originálu. MUVka je schopna zdolat i stoupání a nerovnosti kolejí.
Chystám ještě několik úprav leptu pro zjednodušení montáže kardanu a hřídelky nad přední nápravou.

Pojezd půjde zastavět i do připravovaného odlitku Petra Zatřepálka, takže letos nedostatek mechanizace pro údržbu kolejiště rozhodně hrozit nebude!

P1079581.jpg