Stavba motoráčku M152.0

Když jsem přemýšlel, jaký další model postavím, měl jsem rozhodování jednoduché – rodina si přála „motoráček“ M152.0. Oblíbil jsem si stavbu leptů a volba padla na lept DK-model (H0). Jak ale vyrešit pojezd?

U dvounápravového pojezdu je citlivým místem spolehlivé sbírání proudu. Vzhledem k tomu, že sbírání proudu z nehnané nápravy je problematické (jakýkoliv odpor může nápravu blokovat), rozhodl jsem se pro obě nápravy hnané. Aby bylo ale napájení dokonalé, je potřeba udržet všechna kola na kolejnici za všech okolností.

U pojezdu pro T334.0 jsem si vyzkousel výkyvné uložení nápravy. Tentokrát jsem ale chtěl jít dál a použít plně odpružený pojezd. Inspiroval jsem se u anglických modelářů (http://www.clag.org.uk), kteří k odpružení náprav používají ocelové struny.

Prvním krokem při návrhu je volba vhodného motoru (rozměry, výkon) a převodů (rozměr a  převodový poměr pro výslednou rychlost modelu). Zvolené komponenty jsem proložil s typovým výkresem (autor M. Kratochvíl).

Motor MASHIMA 10/20 se dá zastavět s celkem přijatelným záborem vnitřního prostoru vozu. V nápravových převodovkách je šnekový převod 20:1, šnek je ocelový a ozubené kolo z plastu (Delrin).

V karosérii je dostatek místa pro rám z mosazi tloušťky 3mm – pro zajištění dostatečné adhezní hmotnosti. Pozici rámu jsem opět porovnal s typovým výkresem.

Dalším krokem je návrh leptaných součástek. Mechanické komponenty „obalím“ leptem. Všechny hřídele budou uloženy do přesných mosazných pouzder.

Na řadu přišel i návrh odpružení, tedy uchycení 0.3 mm ocelové struny k rámu a nápravovým převodovkám.

Tato fáze je kritická, v návrhu je spousta vzájemně pohyblivých dílů – je potřeba odhalit všechny potenciální konflikty součástí.

Navržené leptané součástky pak „rozbalím“ do přesného výkresu.

Výkres součástek převedu do formátu pro výrobu leptů. K leptaným součástkám přibyla i kulisa motoru, vylepšená světla a patky pro uchycení karosérie k pojezdu.

Doladěn je také výkres pro vyřezání rámu laserem - s vybráním pro motor a převody, dírami pro šrouby a  průchody pro elektroinstalaci.

Komponenty dorazily, montáž je zahájena! První je na řadě uložení motoru. K rámu motoru jsou připájeny kulisy opravdového motoru. Motor MASHIMA je k rámu připevněn dvěma šroubky na čele motoru. Na hřídel jsou nalisovány setrvačníky a unašeče kardanu.

K hlavnímu rámu je rám motoru připevněn čtyřmi šrouby M2. Na šroubech jsou místo podložek kousky silikonové hadičky coby silentbloky.

Vedení nápravové převodovky je k rámu opět přišroubováno.

Nápravová převodovka.

Sestava šneku – pouzdra, podložky, šnek a hřídel.

Zkompletovaná nápravová převodovka. Plíšky s dírou nad nápravou jsou pro uchycení struny.

Nápravová převodovka usazená ve vedení, uchycená ocelovými strunami.

Nápravové převodovky jsou od motoru poháněny přes kardanový hřídel.

Šroubek ve vedení převodovky bude držet fosforbronzový plíšek sbírající proud z kola.

Sbírání proudu

Na řadu přišla úprava karosérie. Na přepážku stanoviště jsou připájeny patky s matkami. Vnitřní přepážky jsou zespodu trochu odbroušeny, rám zasahuje cca 1 mm nad úroveň podlahy předlohy

A je to!

A pohled zespodu.

Zkoušky pojezdu pro motoráček byly úspěšné, koncept odpružení se osvědčil. Také ale upozornili na dvě slabiny: 1) nespolehlivé sbírání proudu při výkyvech nápravové převodovky (sběrač proudu byl připevněn k rámu podvozku) a 2) otevřená nápravová převodovka byla háklivá na nečistoty v kolejišti.

Převodovku jesem tedy přepracoval – nyní je ze všech stran uzavřená (kromě malých otvorů pro mazání) a přímo na skříni převodovky je podpěra pro sběrač proudu.

Uvnitř převodovky je osvědčený ocelový šnek a plastové ozubené kolo. Převodový poměr je 20:1. Modul M0.35. Na hřídelích jsou bronzové podložky pro vymezení vůlí a jsou uloženy v mosazných pouzdrech.

Přemýšlím o použití této převodovky i v jiných pojezdech např. T334.0. Hřídel šneku by byla delší a převodovky jednotlivých náprav by mezi sebou pak byly spojeny kardany.

Šachta vedení nápravové převodovky je také upravená a trochu zjednodušená. V levé části je novinka – zámeček pro zajištění strun odpružení.

Sběr proudu je řešen pomocí fosforbronzové struny průměru 0.3mm. Ta je uchycena ke konzoli na nápravové převodovce. Přítlak struny na disk kola tak bude konstantní při všech výkyvech náprav.

A tady je pojezd už hotový. Sestava rámu motoru, setrvačníky a kardany se osvědčily a byly převzaty z první verze beze změn.

Kabeláž je provizorní pro zkoušky. Teď přijde na řadu instalace dekodéru Lenz Gold Mini pod rám podvozku.

Ještě dotáhnu karosérii motoráčku (radši dělám podvozky J ) a bude hotovo!